Quy định về hiệu lệnh

Quy định về hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển, kiểm soát giao thông của xe ô tô

Hành vi điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông, hoặc người kiểm soát giao thông; thẩm quyền, thủ tục & mức xử phạt. ... Tóm tắt về hành vi vi phạm khi điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, Căn cứ pháp lý: Khoản 25 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 Điều 87 Luật giao thông đường bộ 2008 Cụ thể: Điều 3. Giải thích từ

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính