Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Nếu con người có bộ não làm chức năng điều khiển mọi hoạt động của cơ thể thì doanh nghiệp có người đại diện theo pháp luật. Họ được ví như bộ não của công ty, làm những nhiệm vụ quan trọng mà từ đó có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của chính công ty đó. Vậy vai trò đó là những vai trò gì? Pháp luật Việt Nam quy định về đối tượng này như thế nào ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp