Quy định về trụ sở công ty

Quy định về trụ sở công ty

Trong giấy tờ đăng kí thành lập Doanh nghiệp, thông tin về trụ sở công ty là điều bắt buộc phải có, nó quy định vị trí của Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Vậy trụ sở công ty là gì và pháp luật quy định thế nào về trụ sở công ty?   Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Nhà ở 2014 Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng Nghị định 50/2016/NĐ-CP Nội

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp