Quy định về từ chối nhận di sản thừa kế theo luật dân sự 2015

Quy định về từ chối nhận di sản thừa kế theo luật dân sự 2015

Thừa kế là một trong những phần quan trọng trong bộ luật dân sự. Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình cho người khác cũng có quyền được hưởng di sản. Vậy cá nhân có quyền từ chối nhận thừa kế không? Trong bài viết này, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này. Căn cứ pháp lý Bộ Luật Dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Quyền từ chối nhận thừa kế Di sản thừa kế là tài sản mà người

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự