Sống thử có được công nhận là vợ chồng không

Sống thử có được công nhận là vợ chồng không

Sống thử có được công nhận là vợ chồng không

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc sống thử là một hiện tưởng rất phổ biến của giới trẻ. Nhiều ý kiến biện hộ cho rằng việc sống thử cũng có những mặt tích cực đối với những bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua những ý kiến với góc nhìn, đánh giá tiêu cực cho vấn đề này. Về mặt pháp lý, nhiều câu hỏi được đặt ra về việc nam nữ sống thử với nhau có được pháp luật công nhận là vợ chồng?

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự