Sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng có được không

Sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng có được không

Sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng có được không

Hiến pháp 2013 công nhận mỗi người sẽ có những quyền về nhân thân và tài sản, các cá nhân, tổ chức khác phải tôn trọng và không được xâm phạm đến những quyền lợi chính đáng của người khác. Vì lẽ đó, xung quanh câu chuyện lùm xùm của một nam ca sĩ nổi tiếng TTV và một nhãn hiệu thời trang M, luật sư X sẽ đưa ra những quan điểm nhận định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh và những vấn đề liên

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự