Tài sản là gì? Các quyền đối với tài sản theo pháp luật hiện hành.

Tài sản là gì? Các quyền đối với tài sản theo pháp luật hiện hành.

Tài sản là gì? Các quyền đối với tài sản theo pháp luật hiện hành.

Tài sản là gì? Mỗi cá nhân được xác lập những quyền gì đối với tài sản? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của LSX! Căn cứ pháp lí Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn  1. Tài sản là gì? Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 đã quy định rất cụ thể định nghĩa về tài sản bằng phương pháp liệt kê, theo đó: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản.

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự