tạm hoãn

Đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2018

Mùa thi vừa đi qua, vấn đề nghĩa vụ quân sự lại nóng lên. Những đối tượng nào sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Hãy cùng LSX tìm hiểu về vấn đề náy?   LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với mọi công dân. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của công dân để đóng

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự