Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hay không?

Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hay không?

Khi gặp khó khăn trong kinh doanh, lãnh đạo của doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh nhằm cắt giảm những chi phí và các khoản thuế, phí khi hoạt động kinh doanh không diễn ra. Việc tạm dừng kinh doanh không làm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những mốc thời hạn cho việc tạm ngừng kinh doanh, do vậy xin hay lưu ý những điều sau

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp