Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Trong kinh doanh, việc quản trị rủi ro là vô cùng khó khăn. Nhất là đối với những hộ kinh doanh, với quy mô kinh doanh nhỏ, kỹ năng quản trị kém, nên việc làm ăn thua lỗ là điều khó tránh khỏi. Khi khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh xảy ra, cũng giống như doanh nghiệp, hộ kinh doanh có quyền tạm ngưng hoạt động kinh doanh để cắt giảm những chi phí cũng như chờ thời cơ để trở lại. Căn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp