Tạm ngừng kinh doanh không thông báo sẽ bị phạt

Tạm ngừng kinh doanh không thông báo sẽ bị phạt

Tạm ngừng kinh doanh là nghĩa vụ của công ty, doanh nghiệp khi dừng hoạt động kinh doanh trên thực tế. Trước khi thực sự tạm dừng thì doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Việc tạm ngừng kinh doanh không thông báo sẽ bị phạt rất nặng.   Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp