Tặng cho bất động sản có phải nộp thuế không?

Tặng cho bất động sản có phải nộp thuế không?

Tặng cho bất động sản có phải nộp thuế không?

Quyền và nghĩa vụ thuế xuất hiện khi các cá nhân thỏa mãn những điều kiện nhất định, nó không tồn tại khách quan mà dựa trên ý chí của Nhà nước quyết định. Vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì tặng cho bất động sản có phải nộp thuế hay không? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X để nắm rõ các quy định hiện nay về thuế nhé. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015; Văn

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự