Thai nhi có được hưởng thừa kế?

Thai nhi có được hưởng thừa kế?

Thai nhi có được hưởng thừa kế?

Con cái nhận thừa kế tài sản từ bố mẹ là điều hiển nhiên và được pháp luật công nhận. Nhưng nếu như con vẫn là thai nhi trong bụng mẹ thì có được hưởng di sản thừa kế của cha hay không? Bài viết này của Luật sư X sẽ giải đáp vấn đề này cho bạn. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật Hôn nhân gia đình 2014 Nội dung tư vấn 1. Ai được quyền thừa hưởng di sản thừa kế? Theo quy định của

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế