tham gia nghĩa vụ quân sự

Đi du học có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Du học ngày nay không còn là chuyện xa lạ đối với xã hội. Nhưng có một vấn đề cần lưu tâm, đó là ai cũng phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Vậy, đi du học thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?   LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn Cần khẳng định ngay, đi du học không có nghĩa là thoát khỏi nghĩa

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự