thanh lý hợp đồng thương mại

Biên bản thanh lý hợp đồng thương mại chuẩn và mới nhất 2019

Biên bản thanh lý hợp đồng thương mại chuẩn và mới nhất 2019

Trong thương mại, việc hai bên ký kết hợp đồng thương mại với nhau sẽ bắt đầu một mối quan hệ pháp luật. Qua đó, hai bên sẽ phát sinh những quyền và nghĩa vụ nhất định nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đã được ký kết. Tuy nhiên, vào một thời điểm, hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ, hoặc một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ sẽ làm chấm dứt hợp đồng trên, hay còn gọi là thời điểm thanh lý hợp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự