Thành viên hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân?

Thành viên hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân?

Công cuộc phát triển kinh doanh, thăng tiến trong sự nghiệp là những nhu cầu thiết yếu của những ai làm kinh doanh. Khi một người đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh tế,...họ có quyền nâng cao vị thế của mình bằng việc đồng sở hữu nhiều công ty, tham gia góp vốn nhiều doanh nghiệp... Pháp luật hiện hành nước ta vẫn cho phép ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Vậy, liệu rằng, thành viên

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp