THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP”

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP" Ngày 16 tháng 05 năm 2019, đội ngũ chuyên viên của LSX chính thức hoàn thành thủ tục về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Qúy khách hàng là "CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP". Kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2019,

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp