Thời gian cho phép từ chối di sản thừa kế 2019

Thời gian cho phép từ chối di sản thừa kế 2019

Thời gian cho phép từ chối di sản thừa kế 2019

Sau thời điểm mở thừa kế (người để lại di sản chết), trong một khoảng thời gian nhất đinh, người nhận di sản có quyền từ chối di sản, lý do từ chối phải hợp pháp. Vậy khoảng thời gian cho phép này là bao lâu? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật dân sự 2015 Luật Công chứng 2014 Nội dung tư vấn: 1. Không quy định thời gian bắt buộc để từ chối di sản. Theo

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế