Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

thủ tục cấp lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Vậy thủ tục để cá nhân, tổ chức được cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ được thực hiện như thế

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính