Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được hiểu là chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu khi nhãn hiệu mới được nộp đơn, chưa được cấp văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vậy quy trình, thủ tục thực hiện như thế nào? Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2009; Thông tư 16/2016/TT- BKHCN. Nội dung tư vấn 1. Phân biệt đơn đăng ký nhãn hiệu và văn bằng bảo hộ nhãn

chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh với các đối thủ, đồng thời là một phương thức để quảng bá cho sản phẩm của công ty mình. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do thay đổi nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc vì lợi ích kinh tế mà các chủ thể tiến hành chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu . Chuyển nhượng đơn là quyền của chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Mặc dù nhãn hiệu chưa