Thủ tục cử người giám hộ cho con chưa thành niên

Thủ tục cử người giám hộ cho con chưa thành niên

Thủ tục cử người giám hộ cho con chưa thành niên

Bên cạnh những vấn đề về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của cá nhân, quyền nhân thân… thì giám hộ là một trong những chế định quan trọng liên quan đến cá nhân được quy định trong Bộ luật dân sự Việt Nam. Chế định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước ta đến những đối tượng không đủ năng lực chủ thể như người chưa thành niên có hoàn cảnh đặc biệt hay người mất năng lực hành vi

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự