Thủ tục đăng ký bao bì sản phẩm năm 2019

Thủ tục đăng ký bao bì sản phẩm năm 2019

Bao bì là một trong những yếu tố thu hút khách hàng, đồng thời cũng là đặc trưng riêng mà mỗi công ty luôn muốn xây dựng. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến thủ tục đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm. Trong bài viết dưới đây, Luật sư X sẽ tư vấn chi tiết về thủ tục này. Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/NĐ-CP  Nghị định 119/2010/ NĐ-CP Nghị định