thủ tục đăng ký quyền tác giả

thủ tục đăng ký quyền tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Như vậy, ta có thể thấy được tác dụng

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự