Thủ tục mở công ty du lịch ở Hà Nội

Thủ tục mở công ty du lịch ở Hà Nội

Hiện nay, mỗi khi nhắc đến công ty du lịch đa phần mọi người đều có suy nghĩ công ty du lịch là công ty kinh doanh về dịch vụ lữ hành. Nhưng thực tế thì công ty du lịch là một công ty đa ngành nghề. Mỗi ngành nghề dịch vụ du lịch đều có điều kiện riêng được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp, luật du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Hà Nội là Thủ đô của nước ta, là một

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp