Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Việc người Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi hay ngược lại là việc diễn ra khá phổ biến hiện nay. Tất nhiên, đây là quyền của mọi công dân. Tuy nhiên, thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài có phần phức tạp hơn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật con nuôi 2010 Nội dung tư vấn: 1. Trường hợp được nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự