Thủ tục tách hộ khẩu 2019

tách khẩu 2020

Thủ tục tách hộ khẩu 2019

Để đăng ký thường trú ở một nơi mới thì công dân cần phải thực hiện thủ tục tách sổ hộ khẩu tại nơi đang thường trú. Để được tách khẩu thì công dân phải đáp ứng đủ điều kiện do pháp luật quy định đồng thời cũng phải thực hiện thủ tục tách khẩu tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn thủ tục tách khẩu 2019 Căn cứ: Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2014 Nội dung

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính