Thủ tục thành lập chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm

Thủ tục thành lập chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm

Sau khi việc kinh doanh ngày càng phát triển, mong muốn mở rộng thị trường cho doanh nghiệp mình điều những người đứng đầu doanh nghiệp quan tâm. Theo đó,  thành lập thêm các chi nhánh là việc mà các doanh nghiệp lựa chọn thực hiện. Chi nhánh được phép thực hiện những hoạt động kinh doanh để sinh lời trong phạm vi ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký. Vì vậy, thông qua bài viết dưới

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp