Thủ tục thành lập công ty TNHH tại huyện Mỹ Đức

Thủ tục thành lập công ty TNHH tại huyện Mỹ Đức

Mỹ Đức là một huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện đã có những thay đổi tích cực về mọi mặt, đặc biệt là về phương diện kinh tế. Với những thay đổi tích cực mang nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với người dân trên địa bàn, các doanh nghiệp ngày càng có dấu hiệu gia tăng để bắt đầu các hoạt động kinh doanh làm ăn, cùng với các cơ quan chính quyền tại

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính