Thủ tục thành lập công ty tư vấn quản lý có vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty tư vấn quản lý có vốn nước ngoài

Thế giới ngày càng phẳng, con người hội nhập, doanh nghiệp cũng hội nhập và phát triển cùng nhau không giới hạn vị trí địa lí. Các loại hình công ty ngày càng đa dạng từ hình thức hợp tác kinh doanh đến hình thức sở hữu và sử dụng vốn, tiêu biểu có thể nói đến là các công ty có vốn nước ngoài. Vậy thủ tục thành lập loại hình công ty mang tính chất phạm vi quốc tế ra làm sao? Trong bài này, chúng

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp