Thủ tục trích lục Sổ hộ khẩu

Thủ tục trích lục Sổ hộ khẩu

Thủ tục trích lục Sổ hộ khẩu

Trích lục Sổ hộ khẩu là việc xin cấp lại bản sao (có dấu đỏ) từ sổ gốc tại cơ quan quản lý. Hãy tham khảo bài viết này để nắm rõ hơn về Thủ tục này nhé! Căn cứ: Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Thông tư 15/2015/TT-BTP Nội dung tư vấn 1. Trích lục hộ khẩu là gì? Trích lục hộ khẩu được hiểu là sao y những thông tin trong sổ hộ khẩu gốc được quản lý bởi cơ quan công

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự