Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thuốc

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thuốc

Thuốc là loại sản phẩm đặc biệt, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người người dùng. Tuy nhiên, không phải khi nào cũng được mua và sử dụng thuốc một cách tùy tiện. Đa phần, việc sử dụng thuốc phải phụ thuộc vào chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi vậy, nếu quảng quảng cáo thuốc một cách tùy tiện có thể dẫn đến sự nhầm lẫn khi sử dụng thuốc và hậu quả của nó để lại sẽ rất lớn. Bởi vậy, muốn quảng cáo sản

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp