thừa kế thế vị là gì?

Thừa kế thế vị là gì?

Trong hệ thống pháp luật dân sự, thừa kế là một trong những chế định pháp luật có vai trò quan trọng về việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người thừa kế của họ. Bên cạnh các hình thức thừa kế, có một hình thức thừa kế hết sức đặc biệt là thừa kế thế vị nghĩa là thay thế một ai đó để được hưởng phần di sản mà đáng lẽ người trước đó được hưởng. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thế nào là

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế