Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất có thu nhập chịu thuế thì đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc nộp thuế nhằm đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước. Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm này. Căn cứ pháp lý Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 Luật sửa đổi, bổ

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự