Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Những đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Những đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt là loại thuế có mức thuế suất tương đối cao làm gia tăng đáng kể giá cả của hàng hóa dịch vụ, có chức năng điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng hợp lý. Tất nhiên thuế tiêu thụ đặc biệt không sử dụng để áp dụng với tất cả các loại mặt hàng, dịch vụ mà chỉ giới hạn. Vậy với những tác dụng như vậy thì những mặt hàng nào không là đối tượng của Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt.  Căn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp