tiền bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần hiện nay

Khi một người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được một thời gian nhưng vì một số lý do như mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền trang trải kinh tế trong khi đã nghỉ việc được một thời gian hay đị định cư ở nước ngoài... ; họ muốn rút toàn bộ số tiền đã đóng. Vậy người lao động có được rút toàn bộ không? Nếu được thì cách tính số tiền đó như thế nào? Căn cứ: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự