TNHH là viết tắt của từ gì?

TNHH là viết tắt của từ gì?

Lang thang lướt web trong một chiều cuối tuần rảnh rỗi, tìm đọc các thông tin về tình hình doanh nghiệp trên cả nước, đã bao giờ bạn bắt gặp các cụm từ viết tắt như "tnhh", "ctcp", hay cthd",... Cũng như mọi ngôn ngữ khác, tiếng Việt của chúng ta cũng có một số từ viết tắt khá quen thuộc được sử dụng trong những lĩnh vực nhất đinh, thậm chí đã trở thành luật bất thành văn, không cần có chú giải

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp