Trách nhiệm hữu hạn trách nhiệm vô hạn là gì?

Trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm vô hạn là gì?

Bạn thường nghe đến "trách nhiệm hữu hạn",  "trách nhiệm vô hạn" trong các bài viết về doanh nghiệp. Có khi nào bạn tự hỏi hai thuật ngữ pháp lý trên có nghĩa là gì không. Bài viết này của Luật sư X sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn Trách nhiệm hữu hạn hay trách nhiệm vô hạn là sự ràng buộc của người góp vốn hay chủ sở hữu đối với các nghĩa

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp