trích lục kết hôn

trích lục giấy tờ

Dịch vụ trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Trích lục Giấy kết hôn là dịch vụ hữu ích nhằm khắc phục khi Quý khách không may mất, thất lạc giấy tờ bản gốc. Kết quả của việc trích lục là Bản sao Giấy đăng ký kết hôn có giá trị như bản chính! LSX rất hân hạnh được hỗ trỡ Quý khách thông qua "Dịch vụ trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn".   Trích lục là việc yêu cầu sao y từ sổ bộ gốc của công dân đối với cơ quan thẩm quyền

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư dân sự