Trường hợp nào sẽ bị truất quyền thừa kế

Trường hợp nào sẽ bị truất quyền thừa kế

Theo quy định của pháp luật có rất nhiều trường hợp có thể bị truất quyền hưởng thừa kế, những trường hợp này tuy hi hữu nhưng theo luật định sẽ không được hưởng tài sản mà người khác di tặng lại mặc dù là giữa bố mẹ và con cái. Căn cứ:  Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Truất quyền hưởng di sản là việc mà những người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật, nhưng khi lập di

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế