Tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp

Tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp

Trong xã hội hiện nay các chính sách pháp luật hỗ trợ an sinh cho người lao động ngày càng phát triển. Kéo theo đó thì khi làm việc hay cả khi đã chấm dứt công việc nào đó thì người lao động vẫn có những quyền lợi nhất định. Tuy nhiên, nếu tự ý nghỉ việc tức là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì có được hưởng trợ cấp hay không? Căn cứ pháp lý: Luật lao động 2012;

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động