Vi bằng là gì?

Vi bằng là gì?

"Vi bằng công chứng Thừa phát lại" là thuật ngữ được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên bản chất đây mà một khái niệm được sử dụng sai. Vậy vi bằng là gì?  Căn cứ: Luật công chứng 2014 Nghị định 135/2013/NĐ-CP Nội dung tư vấn: Như đã đề cập, vi bằng khác và văn bản công chứng sẽ khác nhau: Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dừng

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự