xử lý vi phạm hành chính

hành chính

Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Pháp luật được ra đời với vai trò nhằm đảm bảo trật tự xã hội, xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đưc. Do đó, để xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật, cần phải có những biện pháp nhằm ngăn chặn sự trốn tránh trách nhiệm của những đối tượng vi vi phạm pháp luật. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định về những biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý hành

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính