Thả rông đàn chó cắn chết người, chủ nuôi có thể bị phạt đến mấy năm tù?

Thả rông đàn chó cắn chết người, chủ nuôi có thể bị phạt đến mấy năm tù?

Thả rông đàn chó cắn chết người, chủ nuôi có thể bị phạt đến mấy năm tù?