Thời hạn nộp thuế môn bài 2019

Luật pháp quy định các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế. Một trong những loại thuế mà chủ thể kinh doanh phải nộp là thuế môn bài hay lệ phí môn bài. Bên cạnh việc nộp đúng số tiền thuế mà luật quy định thì người thực hiện việc kinh doanh còn phải đảm bảo thời hạn nộp thuế. Vậy thời hạn nộp thuế môn bài 2019 là thời điểm nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp vấn đề này.

Căn cứ:

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Thông tư 130/2016/TT-BTC
 • Thông tư 166/2013/TT-BTC
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là một cụm từ mà chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng nhưng hầu hết đều không hiểu rõ thuế môn bài nghĩa là gì. Trước đây, thuế môn bài còn được gọi là thuế công thương nhưng từ sau năm 1996 thì loại thuế này được đổi tên thành thuế môn bài. Thuế môn bài là một loại thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. Theo đó, chủ thể kinh doanh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế hàng năm, dựa trên mức vốn điều lệ được xác định trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định những cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất phải nộp thuế môn bài gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh

Bên cạnh những đối tượng phải nộp thuế môn bài thì Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định những đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp được Nhà nước miễn thuế môn bài. Những đối tượng này gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

2. Mức thuế môn bài phải đóng

Đối với những đối tượng kinh doanh khác nhau sẽ có doanh thu, vốn điều lệ khác nhau nên mức thuế môn bài đóng cũng khác nhau. Cụ thể sẽ có hai trường hợp đối với mức thuế mà chủ thể kinh doanh phải nộp như sau:

Đối tượng kinh doanh phải nộp thuế môn bài Mức lệ phí môn bài phải nộp
I. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.)
1. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
2. Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
3. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm
II. Cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm

Lưu ý:

 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2019 thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm 2019; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm 2019.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm 2019, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm 2019 hay 6 tháng cuối năm 2019.

Ví dụ:

 • Tổ chức S hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2018 và có vốn điều lệ là 11 tỷ đồng thì trong năm 2019 tổ chức S hiển nhiên phải nộp lệ phí môn bài cả năm 2019 với mức phí là 3.000.000 đồng
 • Hộ gia đình A bắt đầu hoạt động kinh doanh vào ngày 23/07/2019 và đã được cấp đăng ký thuế và mã số thuế thì hộ gia đình A chỉ phải nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm 2019. Trong trường hợp hộ gia đình A không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp 100% mức lệ phí môn bài cả năm 2019.

3. Thời hạn nộp thuế môn bài 2019: 

Thứ nhất, đối với những chủ thể kinh doanh đã hoạt động trên 1 năm thì thời gian nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm. Như vậy đối với những doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động kinh doanh thực hiện hoạt động từ năm 2018 trở về trước thì thời gian nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2019.

Thứ hai, đối với những chủ thể kinh doanh mới bắt đầu thực hiện việc kinh doanh trong năm 2019 (tính từ ngày 01/01/2019) thì cần phải lưu ý mốc thời gian trong 2 trường hợp sau:

 • Đối với những chủ thể kinh doanh bắt đầu hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đó.
 • Đối với những chủ thể kinh doanh đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng hoạt động kinh doanh chưa được diễn ra thì thời hạn nộp thuế môn bài là 30 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới

Lấy một ví dụ để dễ hình dung hơn về thời hạn nộp thuế môn bài 2019 với những chủ thể mới bắt đầu hoạt động kinh doanh như sau:

 • Hộ gia đình A bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh vào ngày 01/03/2019 thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/03/2019
 • Đối với doanh nghiệp B được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào ngày 15/04/2019 nhưng chưa hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp thuế môn bài là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 15/04/2019 đến ngày 14/04/2019

4. Hình thức nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 28 Thông tư số 156/2013 TT-BTC theo đó có thể nộp thuế môn bài theo các cách thức sau:

 • Nộp tại Kho bạc nhà nước
 • Nộp tại cơ quan quản lý thu thuế nhà nước 
 • Nộp cho các cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế

Tuy nhiên hiện nay, với chính sách cải cách hành chính theo hướng hiện đại, xây dựng chính phủ điện tử thì việc nộp thuế được thực hiện phổ biến thông qua mạng internet. Theo đó chủ thể kinh doanh sẽ nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty, đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế, vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua Chữ ký số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

5. Chậm nộp thuế môn bài bị xử phạt như thế nào?

Để đảm báo tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp thuế môn bài đúng hạn theo quy định pháp luật thì Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định mức phạt đối với những trường hợp chậm nộp thuế môn bài được tính theo công thức sau:

Số tiền phạt= Số tiền chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Ví dụ:

Công ty cổ phần B có thời hạn nộp thuế môn bài là ngày 30/1/2019. Nhưng tới ngày 20/2/2019 mới thực hiện việc nộp thuế và số thuế được xác định là 2 triệu đồng. Do đó căn cứ theo công thức tính trên thì

Số tiền phạt= 2.000.000 x 0.03% x 20 ngày = 12.000 VNĐ

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: