Thủ tục đăng kí công ty bán hàng đa cấp tại Hà Nội

Những năm gần đây phương thức bán hàng đa cấp ngày càng thu hút người dân, do đó pháp luật về bán hàng đa cấp nhanh chóng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu. Để hiểu hơn về điều kiện thủ tục đăng kí bán hàng đa cấp tại Hà Nội dưới đây là bài viết của Luật sư X làm rõ hơn về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Nội dung tư vấn

1. Bán hàng đa cấp là gì?

Bán hàng đa cấp là thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức tiếp thị sản phẩm. Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Như vậy, Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng lưới các nhà phân phối gồm nhiều tầng, nhiều nhánh. Các nhà phân phối này được trả hoa hồng/thu nhập từ kết quả bán hàng của bản thân họ và kết quả bán hàng của những người do họ bảo trợ.

2. Điều kiện tổ chức bán hàng đa cấp

Chủ thể được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp chỉ là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Vì vậy, điều kiện tiên quyết để kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp, trước hết nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào là quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư. Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh có điều kiện. Do đó, để được phép kinh doanh theo phương thức này, doanh nghiệp cần phải thực hiện những điều kiện sau:

Theo điều 7, Nghị định 40/2018 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp:

 • Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; có vốn pháp định đăng kí kinh doanh là 10 tỷ đồng trở lên.
 • Thứ hai là  thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này;
 • Thứ ba, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm ký quỹ và ký quỹ một khoản tương đương 5% vốn điều nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
 • Thứ tư là doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải  có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định này;
 • Thứ năm  là có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Như vậy khi kinh doanh bán hàng đa cấp cần phải đáp ứng những điều kiện do luật quy định thì mới được phép hành nghề, đối với doanh nghiệp muốn thực hiện kinh doanh bán hàng đa cấp tại địa bàn Hà Nội cũng phải tuân thủ những điều kiện chung theo quy định của nghị định này.

3. Thủ tục bán hàng đa cấp tại Hà Nội

Thành phần hồ sơ: 

Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại Hà Nội, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hà Nội;
 • Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại Hà Nội đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội trước thời điểm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực (danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp) tới Sở Công Thương Hà Nội.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình, Thủ tục

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội tới Sở Công Thương Hà Nội.

Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương Hà Nội tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương Hà Nội thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương Hà Nội ban hành thông báo. Sở Công Thương Hà Nội trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương Hà Nội gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương Hà Nội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Trên đây là những thông tin chi tiết về điều kiện thủ tục bán hàng đa cấp tại Hà Nội.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: