Thủ tục cấp lại, đổi tên trong giấy khai sinh được thực hiện như thế nào?