Thủ tục đăng ký thành lập công ty xử lý nợ

 

Ai trong cuộc sống cũng sẽ có lúc phải vay nợ, có vay có trả. Tuy nhiên bên cạnh những người trả nợ đúng hẹn, giữ được uy tín làm ăn lâu dài thì vẫn có những người trốn nợ, lấy đủ lí do hoặc thậm chí bỏ xứ, gây thiệt hại về niềm tin lẫn tài sản đối với chủ nợ. Vì vậy hiện nay đa số các công ty nợ ra đời nhằm mục đích đốc thúc việc trả nợ, xử lí nợ đến hạn mà không trả, trốn nợ,… Vậy nếu bạn muốn thành lập công ty xử lí nợ thì bạn sẽ trải qua những bước cơ bản nào? Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X chúng tôi.Luật đầu tư 2014

Căn cứ:

  • Nghị định 96/2016/NĐ-CP
  • Nghị định 104/2007/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:
1. Xử lí nợ là gì? 
Xử lí nợ, hiểu đơn giản là việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nợ của khách hàng khi khách hàng chậm chi trả không có khả năng chi trả, thậm chí không muốn chi trả. Theo đó đề ra các giải pháp giúp đỡ, phòng tránh rủi ro đối với các chủ thể nợ. Theo pháp luật, căn cứ khoản 24 Điều 3 của Luật quản lí nợ công 2009 thì xử lý nợ là việc thực hiện biện pháp để giải quyết khoản nợ khi gặp khó khăn trong trả nợ, không trả được nợ.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

24. Xử lý nợ là việc thực hiện biện pháp để giải quyết khoản nợ khi gặp khó khăn trong trả nợ, không trả được nợ.

2. Điều kiện thành lập công ty xử lí nợ?
Kinh doanh bằng hình thức xử lí nợ, tức đòi nợ, căn cứ số 35 phụ lục 4 luật đầu tư 2014 thì đây là nghành nghề kinh doanh có điều kiện, trước hết phải đảm bảo một số điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.
Theo đó, áp dụng Điều 7 kết hợp với Điều 10 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP cụ thể bao gồm các điều kiện cơ bản sau:

  • Đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, được đăng ký và cấp phép thành lập hợp pháp.
  • Đối với người Việt Nam, người chịu trách nhiệm không thuộc:
  1. Đã bị khởi tố hình sự và đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử trong và ngoài nước.
  2. Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng và chấp hành các hình phạt theo quyết định của Tòa án.
  3. Bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, chưa được xóa tiền sự.
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài, người chịu trách nhiệm chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
  • Hai đối tượng trên ngoài ra phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.
  • Trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề
1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với người Việt Nam:
Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:
Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 10. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đáp ứng điều kiện sau đây:
Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác.

Tiếp đến là điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, hay nói cách khác là điều kiện riêng dành cho dịch vụ xử lí nợ. Muốn kinh doanh dịch vụ xử lí nợ, ta phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Về đặc thù: 
đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ xử lý nợ.

Về vốn pháp định:
Căn cứ Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP thì vốn pháp định của dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng, được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Điều 13. Điều kiện về vốn
Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Về chủ thể cầm đồ:
Tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
  • Không có tiền án.
  • Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Điều 14. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ:
1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
2. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
3. Không có tiền án.
4. Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Tiêu chuẩn đối với người lao động:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
  • Không có tiền án.

Điều 15. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ
1. Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên.
2. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
3. Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
4. Không có tiền án.

3. Thủ tục đăng ký thành lập công ty xử lí nợ
Sau khi thỏa các điều kiện trên, ta tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty xử lý nợ:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 
Bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ xử lý nợ.
  • Danh sách thành viên.
  • Điều lệ công ty.
  • Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn.
  • Hồ sơ chứng minh điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp: Bản sao bằng cấp theo yêu cầu, phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Công bố con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp.

Bước 4: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý công ty kinh doanh dịch vụ xử lý nợ.

Trên đây là thủ tục thành lập công ty xử lí nợ. Mọi thắc mắc cũng như mong muốn đăng ký nhanh các thủ tục pháp lý, liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay