Thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử tại Việt Nam

Khái niệm trang thông tin điện tử còn khá mới lạ với mọi người dù trong thời đại công nghệ 4.0. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Để xem thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử? và cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ:

  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP
  • Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Trang thông tin điện tử là gì

Theo khoản 21 Điều 3 nghị định 72/2013/NĐ-CP nêu khái niệm trang thông tin điện tử theo đó “ Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet”

2. Các loại trang thông tin điện tử

Hiện nay trang thông tin điện tử có 5 loại chính là: báo mạng điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử chuyên ngành. Mỗi loại đều có những đặc thù và ứng dụng riêng của mình. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết của từng loại trang thông tin điện tử:

Báo mạng điện tử

Báo mạng điện tử là một phương tiện truyền thông đại chúng, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi trên cả nước để cung cấp thông tin cho người dân. Báo mạng điện tử cũng giống như một trang thông tin điện tử nhưng lại được thiết lập và hoạt động theo những quy tắc của báo chí.

Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì? Là một trang tin tức thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trang thông tin điện tử tổng hợp không giống báo mạng điện tử ở chỗ là không được tự ý sản xuất các thông tin và đưa lên web mà phải lấy các thông tin từ những trang báo hoặc trang web khác có trích nguồn cung cấp và đã được thỏa thuận giữa hai bên.

Trang thông tin điện tử tổng hợp có 2 loại chính là loại thuộc cơ quan báo chí và loại không thuộc cơ quan báo chí. Về giao diện thì trang thông tin điện tử tổng hợp có nhiều điểm giống với báo mạng điện tử từ cách trình bày và cách thiết kế các bản tin.

Trang thông tin điện tử nội bộ.

Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để quảng báo thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm hay các dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó.

Trang thông tin điện tử cá nhân:

Là trang thông tin của riêng một cá nhân, được cá nhân đó thiết lập nhằm sử dụng các dịch vụ mạng internet để cung cấp, giới thiệu các thông tin của cá nhân đó đến với mọi người trên internet. Trang thông tin điện tử cá nhân không mang tính chất đại diện cho một tổ chức nào và cũng không cung cấp các thông tin tổng hợp.

Trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử nội bộ phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước về việc đăng ký và sử dụng các tài nguyên có trên internet.

Trang thông tin điện tử chuyên ngành.

Trang thông tin điện tử chuyên ngành là trang thông tin của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp được xây dựng để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đó. Chỉ cung cấp các thông tin chuyên ngành mà không cung cấp các thông tin tổng hợp.
Trang thông tin điện tử chuyên ngành được thiết lập và hoạt động theo những quy định của nhà nước về chuyên ngành.

3. Điều kiện được cấp giấy phép trang thông tin điện tử

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b. Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định sau:

–     Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

  • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
  • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
    • Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật

Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

c.  Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định sau:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ: forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau).

– Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

d.  Đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật theo quy định sau:

– Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

– Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

– Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

– Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

– Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này.

đ. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định sau:

– Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

– Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

–  Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử

Theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP mới được ban hành ngày 01/03/2018, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử.

– Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày 01/07/2015); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

– Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép.

– Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Hồ sơ đề nghị cấp phép được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử.

Theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP, thời hạn xem xét cấp giấy phép là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, rút ngắn 05 ngày so với quy định cũ.

5. Thẩm quyền và quy trình cấp phép

– Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp nhận, thẩm định và cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của các tổ chức sau: Tổ chức ở Trung ương; tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế liên Chính phủ, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương…

Tiếp nhận, thẩm định và cấp đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam.

 – Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, thẩm định và cấp phép đối với hồ sơ xin cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các tổ chức trong nước do cơ quan quản lý nhà nước của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động, doanh nghiệp trong và ngoài nước có đăng ký trụ sở hoạt động tại địa phương.

Chế độ báo cáo

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: