Thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Huyện Ba Vì – Hà Nội

Giải thể chi nhánh công ty chưa bao giờ là công việc đơn giản với những người chưa thực hiện thủ tục này. Vì giải thể chi nhánh công ty sẽ liên quan đến các thủ tục pháp lý về thuế cũng như những thủ tục pháp lý khác, đặc biệt là ở Hà Nội. Bài viết sau đây của Luật sư X sẽ phân tích những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Huyện Ba Vì- Thành phố Hà Nội.  

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐCP hướng dẫn chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp 2014 liên quan đến vấn đề giải thể chi nhánh;
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP
 • Bộ luật dân sự 2015.

Nội dung tư vấn

1.Cách hiểu về chi nhánh công ty

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 quy định về chi nhánh của pháp nhân như sau: 

Điều 84: Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Mặt khác, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết  hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

2. Điều kiện giải thể chi nhánh công ty

 • Theo quyết định của doanh nghiệp
 • Bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

3. Các bước tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Ba Vì.

Bước 1: Thủ tục tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh:

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh:

– Thông báo, Biên bản họp hội đồng quản trị, quyết định của hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh công ty.

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp huyện Ba Vì.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế của huyện Ba Vì sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

– Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Thủ tục hồ sơ trả con dấu chi nhánh công ty:

– Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.

– Biên bản họp hội đồng quản trị CTCP/ HĐTV – CT TNHH/ về việc trả con dấu chi nhánh công ty.

– Quyết định của doanh nghiệp về việc trả con dấu chi nhánh chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc trả con dấu chi nhánh.

Bước 3: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty:

1. Thành phần hồ sơ:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

– Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số20/2015/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

2. Nộp hồ sơ:

Trình tự thực hiện:

 • Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
 • Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Nhận kết quả:

Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Hiện nay mỗi năm lại có thêm nhiều  Doanh nghiệp, Công ty tại huyện Ba Vì, Hà Nội được thành lập và hoạt động mạnh mẽ. Đồng thời kèm theo đó là hoạt động giải thể doanh nghiệp diễn ra nhiều hơn. Nhiều người lo ngại rằng Thủ tục giải thể Doanh nghiệp, Công ty tại huyện Ba Vì, Hà Nội sẽ phức tạp, tốn nhiều thời gian, chi phí. Tuy nhiên, chính sách pháp luật của Việt Nam hiện nay đang ngày càng có nhiều sự thay đổi nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Trên đây là bài viết chi tiết về thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Huyện Ba Vì – Hà Nội

Hy vọng bài ích sẽ hữu ích với bạn!

Trân trọng.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam

 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi vào số điện thoại 0833.102.102 phím số 1

 

Từ khóa: