Thủ tục khởi kiện vụ án Hành chính

Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Cơ quan Nhà nước và được Tòa án thụ lý theo quy định của pháp luật.

Khởi kiện đất đai chính là để đòi quyền lợi cho bản thân bằng việc bù đắp thiệp hại về tinh thần, danh dự và tài sản...

 

Căn cứ:

 • Luật tố tụng hành chính 2015
 • Luật hành chính 2015

 

Nội dung

1. Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện hiểu đơn giản chính là thời tối đa để có thể khởi kiện vụ việc dân sự, nếu quá thời gian sẽ không đủ điều kiện để được giải quyết. Theo đó đối với mỗi vụ việc lại có quy định một thời hiệu khởi kiện riêng:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì “thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc mất quyền khởi kiện”.
 

 

LSX sẽ tóm tắt lại theo bảng biểu dưới đây:

STT Loại vụ việc

Thời gian

 

1 Nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc 1 năm
2 Nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 30 ngày
3 Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyêt khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri  Đến trước ngày bầu cử 5 ngày
4 Kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 1 năm
5 Kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại. 1 năm


 

 

2. Thủ tục khởi kiện

Thủ tục khởi kiện vụ án/ vụ việc liên quan đến hành chính sẽ gồm những bộ hồ sơ sau:

 • Đơn khởi kiện (Đầy đủ nội dung - Theo mẫu của tòa án)
 • Giấy tờ liên quan đến vụ việc khởi kiện (Căn cứ để khởi kiện) 
 • Giấy tờ tùy thân
  • Cá nhân: Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (chứng thực)
  • Pháp nhân: Giấy tờ pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư...
 • Bản kê các giấy tờ nộp theo đơn khởi kiện 
 • Biên bản, quyết định hành chính, văn bản liên quan ...
 • Giấy tờ ủy quyền/ Thư mời luật sư...

 

Quy trình:

Bước 1: Thụ lý vụ án 

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo, nếu hồ sơ hợp lệ thì tòa án sẽ yêu cầu nộp tạm ứng án phí. Trong thời hạn 10 ngày làm việc thì người khởi kiện phải hoàn thành nghĩa vụ này.

 

Bước 2: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án, trừ vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài và vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri được quy định như sau:

 • 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp đó là quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 02 tháng
 • 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp đó làquyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 01 tháng
 • Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

 

Bước 3: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

 

Tham khảo:

 

THAM KHẢO DỊCH VỤ CỦA LSX

 

 

 

 

 

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH LÀM VIỆC

Qúy khách có thể đặt lịch để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Luật sư X với chi phí từ 990.000 đ